افزایش ۳ تن برداشت گندم با مصرف ۱ کیلو کود کلات آهن خضراء

آقای حسن شریف نیا کشاورز روستای جهان آباد بخش کهریزک از توابع شهرستان ری و کشاورز نمونه استان تهران در سال های 85، 88 و 89، با مصرف تنها 1 بار کود کلات آهن خضراء در مزارع گندم خود در تیرماه سال 90 موفق به برداشت 10 تن و 200 کیلوگرم محصول در هکتار از زمین های تحت کشت خود شدند.

این میزان برداشت نسبت به سال قبل با 5/3 تن افزاش در هکتار همراه بود و در حالی اتفاق افتاد که تنها یک بار از کود کلات آهن خضراء در مرحله ی ساقه رو به خوشه و به میزان 1 کیلوگرم در هکتار استفاده شده است.

کیفیت محصول بدست آمده از مزارع خضراء خورده با محصولات مزارع شاهد قابل قیاس نبود. از لحاظ وزن 1000 دانه گندم که به طور استاندارد 40 گرم می باشد، دانه های خضراء خورده وزنی بیشتر از 50 گرم  داشتند که عددی ورای تصور است. مواد مغذی داخل دانه کامل گندم مانند آهن، کلسیم، روی و سایر ریزمغذی ها نیز در طی آنالیز ها به مقدار قابل ملاحظه ای در دانه های گندم مشاهده شد.

به اعتقاد این کشاورز پیشرو شروع غنی سازی از مزرعه، با تاثیر بر روی تولید نان های سالم تر، غنی تر و مرغوب تر، تغییرات مثبتی بر روی کیفیت سبد غذایی جامعه ایجاد خواهد کرد.

“1 میلیون تومان افزایش سود در هکتار به ازای پرداخت 17،000 هزار تومان برای هر هکتار”

با در نظر گرفتن نرخ خرید تضمینی گندم توسط دولت که در سال 90 برای هر تن 360 هزار تومان اعلام شد، این افزایش 30 درصدی عملکرد مزارع آقای شریف نیا (افزایش 5/3 تن در هکتار) باعث افزایش سود به میزان حدود 1 میلیون تومان در هکتار شد. این سود قابل ملاحظه در شرایطی بدست آمد که آقای شریف نیا برای هر هکتار فقط 1 کیلوگرم کود کلات آهن خضراء با قیمت روز 17،000 تومان استفاده کرده بودند. این ارقام بیانگر 60 برابر ارزش افزوده برای ایشان است.

آقای شریف نیا در پایان خاطرنشان کرد، “این آرزوی قلبی همه کشاورزها مخصوصا خود من که سال های سال کار های تحقیقاتی بر روی محصولات انجام می دهم بوده که بتوانیم روزی علم و تکنولوژی را وارد مزرعه کنیم. یعنی کشاورزی مان را مبتنی بر علم و آگاهی و نوآوری های جدید علمی در زمینه کشاورزی پیش ببریم. از زمان شروع کار دوست داشتم ما هم در کشور به توانمندی استفاده از آنچه کشور های پیشرفته در کشاورزی اعمال می کنند، برسیم.”

به گفته ایشان این اتفاق ارزشمند یک جهش و تحول بزرگ در کشاورزی است و می توان گفت به نوعی مصداق راه صدساله را یک شبه طی کردن است.