مکمل های تک عنصری بن زا

بن زا آهن، بن زا روی، بن زا منگنز، بن زا مس، بن زا سلنیوم 1000، بن زا سلنیوم 2000، بن زا کروم، بن زا کبالت، بن زا کلسیم، بن زا منیزیم و بن زا فسفر، مکمل های کلاته معدنی مخصوص خوراک دام، طیور و آبزیان هستند که بر اساس فناوری کلات های پیشرفته (متعلق به شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق) تولید می شوند. این مکمل ها مانند سایر مکمل های طراحی شده بر اساس این فناوری، دارای ویژگی متابولیسم اپتیمایزری (تنظیم کننده سوخت و ساز) هستند. مکمل های تک عنصری بن زا  به‌عنوان منابع آلی عناصر معدنی در  کارخانجات تولید خوراک دام، طیور و آبزیان و همچنین دردامداری ها و مزارع بزرگ پرورش در جهت تنظیم جیره استفاده می‌شوند.

مکمل تک عنصری بن زا
بن زا کروم 1000

 

1000ppmکروم کلاته
بن زا سلنیوم 1000

2000ppm سلنیوم کلاته
بن زا مس

120000ppm مس کلاته
بن زا آهن

 

120000ppm آهن کلاته
بن زا روی 1000

160000ppm روی کلاته
بن زا منگنز

140000ppm منگنز کلاته
بن زا کبالت

25000ppm کبالت کلاته
بن زا کلسیم

200000ppm کلسیم کلاته
بن زا منیزیم
 
70000ppmمنیزیم کلاته
بن زا فسفر

200000ppm فسفر کلاته
بن زا سلنیوم2000

 

2000ppm سلنیوم کلاته

فواید مصرف

  • جذب بیشتر و مؤثرتر نسبت به نمک های معدنی و سایر مکمل های کلاته موجود
  • عدم آسیب به بیومولکول ها
  • افزایش راندمان تولید گله های دام، طیور و آبزیان (افزایش تولید شیر، وزن زنده، تخم ، شاخصه های تولید مثلی و …)
  • افزایش مقاومت در برابر تنش های دمایی، محیطی و روانی
  • افزایش مقاومت در برابر بیماری ها و کاهش تلفات (کاهش نیاز به داروها و آنتی بیوتیک ها، تولید فراورده های دامی سالم)
  • کاهش هزینه ها و افزایش راندمان تولید
  • بهبود کیفیت تولیدات (غنی سازی، افزایش درصد چربی شیر، بهبود کیفیت گوشت و …)

روش مصرف

مکمل های تک عنصری بن زا  به صورت پودر بوده و به­ شکل مخلوط با خوراک یا کنسانتره مصرف می­شود. به جز مکمل های بن زا  کبالت، بن زا  کروم1000، بن زا  سلنیوم1000 و بن زا  سلنیوم2000، بقیه مکمل های تک عنصری بن زا  از طریق حل کردن در آب آشامیدنی نیز قابل مصرف می باشند.

بن زا کروم 1000
 

*برای تأمین ppm 0/4 عنصر کروم در جیره،400 گرم مکمل بن ­زا کروم1000 با هر تن خوراک مخلوط شود.

*برای تأمین ppm 0/2 عنصر کروم در جیره،200 گرم مکمل بن­ زا کروم1000 با هر تن خوراک مخلوط شود.

بن زا سلنیوم 1000
 

*برای تأمین ppm 0/15 عنصر سلنیوم در جیره،150 گرم مکمل بن ­زا سلنیوم1000 با هر تن خوراک مخلوط شود.

*برای تأمین ppm 0/3 عنصر سلنیوم در جیره،300 گرم مکمل بن­ زا سلنیوم1000 با هر تن خوراک مخلوط شود.

بن زا مس
 

* جهت تامین 5 ppm عنصر مس در جیره، 42 گرم مکمل بن زا مس با هر تن خوراک مخلوط شود.

* جهت تامین 10 ppm عنصر مس در جیره، 84 گرم مکمل بن زا مس با هر تن خوراک مخلوط شود.

بن زا آهن

*برای تأمین ppm 60 عنصر آهن در جیره،500 گرم مکمل بن­ زا آهن با هر تن خوراک مخلوط شود.

*برای تأمین ppm 15 عنصر آهن در جیره،125 گرم مکمل بن ­زا آهن با هر تن خوراک مخلوط شود.

بن زا روی
 

*برای تأمین ppm 40 عنصر روی در جیره،250 گرم مکمل بن ­زا روی با هر تن خوراک مخلوط شود.

*برای تأمین ppm 60 عنصر روی در جیره،375 گرم مکمل بن ­زا روی با هر تن خوراک مخلوط شود.

بن زا منگنز
 
* جهت تامین 20 ppm عنصر منگنز در جیره، 143 گرم مکمل بن زا منگنز با هر تن خوراک مخلوط شود.
 
* جهت تامین 40 ppm عنصر منگنز در جیره، 286 گرم مکمل بن زا منگنز با هر تن خوراک مخلوط شود.
بن زا کبالت
 

*برای تأمین ppm 0/1 عنصر کبالت در جیره،4 گرم مکمل بن­ زا کبالت با هر تن خوراک مخلوط شود.

*برای تأمین ppm 1 عنصر کبالت در جیره،40 گرم مکمل بن­ زا کبالت با هر تن خوراک مخلوط شود.

*برای تأمین ppm 2 عنصر کبالت در جیره،80 گرم مکمل بن ­زا کبالت با هر تن خوراک مخلوط شود.

بن زا کلسیم
 

* جهت تامین 100 ppm عنصر کلسیم در جیره، 500 گرم مکمل بن زا کلسیم با هر تن خوراک مخلوط شود.

بن زا منیزیم 1000
 
* جهت تامین 100 ppm عنصر منیزیم در جیره، 1430 گرم مکمل بن زا منیزیم با هر تن خوراک مخلوط شود.
بن زا فسفر
 

*برای تأمین ppm 100 عنصر فسفر در جیره،500 گرم مکمل بن ­زا فسفر با هر تن خوراک مخلوط شود.

وزن گاو (کیلوگرم)مقدار توصیه شده بن زا  سلنیوم 1000 (گرم برای هر راس در روز)
کمتر از 750/3
75-1500/6
150-2250/8
225-3001
300-3751/2
375-4501/5
450-5251/8
گاوهای شیروار (Milkin Cow)3
گاوهای خشک (Dry Cow)3
وزن گاو (کیلوگرم)مقدار توصیه­ شده بن زا  سلنیوم 2000 (گرم برای هر رأس در روز)
کمتر از 750/15
75-1500/3
150-2250/4
225-3000/5
300-3750/6
375-4500/75
450-5250/9
گاوهای شیروار1/5
گاوهای خشک1/5

 

وزن گاو (کیلوگرم)مقدار توصیه شده روزانه بن زا  کروم1000 (گرم به ازای هر رأس در روز)
 کمتر از2002
200-4004
400-6006
 بیشتر از6008

موارد احتیاط

در صورت مصرف مکمل های تک عنصری بن زا ،  نباید سایر مکمل­های آلی (مانند کلات­های بر پایه اسیدآمینه‌، پپتید، پروتئین، پلی ­ساکارید و یا با منشاء مخمر) و هیدروکسی عناصر معدنی که عناصری مشابه با عنصر موجود در مکمل بن زا  را دارند  به­طور همزمان مصرف گردد. به عنوان مثال، در صورت مصرف مکمل ‌بن‌زاروی، نباید مکمل روی متیونین در جیره غذایی مصرف گردد.

توجیه اقتصادی

بررسی های انجام شده نشان میدهد که جذب و عملکرد موثر مکمل های تک عنصری بن زا، بهتر از مکمل های کلاته موجود و مکمل های معدنی است. با توجه به اثرات چشمگیر مکمل های تک عنصری بن زا بر بهبود متابولیسم، عملکرد و سلامت گله، سوداوری این مکمل ها به شکلی است که صرفاً با محاسبه سود حاصل از بهبود یک یا چند شاخصه فیزیولوژیک (افزایش مقاومت در برابر بیماری ها و تنش های حرارتی، بهبود شاخصه های تولید مثلی و …)، پرورش دهنده چند برابر هزینه صرف شده بابت خرید مکمل های تک عنصری بن زا ، درآمد بیشتر کسب خواهد کرد

دانلود بروشور