دامداری برادران باقری-کرمان

  شناسنامه فارم

  دامداری برادران باقری
  مالک: آقای امیرحسین باقری
  تعداد دام: گله 100 رأس- دوشا 40 رأس
  استان: کرمان

  گالری تصاویر

  ویدئو