مجتمع بلدرچین زرپا الهی-مازندران

شناسنامه مرغداری

مجتمع بلدرچین زرپا الهی
مالک: آقای مهندس الهی
ظرفیت: 200 هزار قطعه
استان: مازندران

گالری تصاویر

ویدئو