پرورش مرغ گوشتی فلاح فر – گیلان

شناسنامه مرغداری

پرورش مرغ گوشتی فلاح فر
مالک: آقای غلامرضا فلاح فر
ظرفیت: 28 هزار قطعه
استان: گیلان

داستان موفقیت

من مالک یک مرغداری 3 سالنه به ظرفیت 28000 قطعه در شهرستان صومعه سرا هستم. مصرف مکمل بن زا چیکن در فارم من موجب افزایش 370 گرمی میانگین وزن زمان کشتار و کاهش 40درصدی تلفات شد.

گالری تصاویر

ویدئو