کشت و صنعت گل امید-قزوین

  شناسنامه فارم

  کشت و صنعت گل امید
  مالک: آقای حسن زاده
  تعداد دام: 1150 رأس- دوشا 600 رأس
  استان: قزوین

  گالری تصاویر

  ویدئو