دامداری کارگر-خراسان رضوی

شناسنامه فارم

دامداری کارگر-خراسان رضوی
مالک: آقای کارگر
تعداد دام: 40 رأس شترمرغ پرواری
استان: خراسان رضوی- شهرستان گناباد

داستان موفقیت

من مالک یک فارم پرورش شترمرغ در شهرستان گناباد هستم. پس از شروع به مصرف مکمل بن زا پلکس 7 سرعت وزن گیری شترمرغ های فارم من نسبت به فارم های مجاور بیشتر شده است. شترمرغ های مزرعه ما بسیار شاداب و سرحال تر از قبل هستند و وضعیت پرهای آن ها بسیار مطلوب است. به علاوه، هزینه مکمل های جانبی پس از مصرف بن زا پلکس7  در فارم به صفر رسیده است.

گالری تصاویر

ویدئو