پرورش مرغ گوشتی کیمیا سبز طالقان-قزوین

شناسنامه مرغداری

پرورش مرغ گوشتی کیمیا سبز طالقان
مالک: آقای حسین کریمی
ظرفیت: 30 هزار قطعه
استان: قزوین

داستان موفقیت

من چندین سال است که مدیریت یک فارم پرورش مرغ بدون آنتی بیوتیک را در منطقه طالقان استان قزوین به عهده دارم. اینجانب با مصرف مکمل بن زا چیک در فارم خود در مقایسه با سالن های شاهد این نتایج را به دست آوردم:

  • افزایش شادابی گله
  • مقاومت در برابر بیماری ها
  • یکنواختی گله
  • افزایش 260 گرمی وزن زمان کشتار

گالری تصاویر

ویدئو