دامداری مالداریان-خراسان رضوی

  شناسنامه فارم

  دامداری مالداریان-خراسان رضوی
  مالک: آقای مالداریان
  تعداد دام: 30 رأس گاو شیری
  استان: خراسان رضوی- شهرستان گناباد

  گالری تصاویر

  ویدئو