نشست تخصصی قزوین- مرداد ۱۳۹۷

درباره نشست

نقش مکمل کلاته معدنی بن زا پلکس7 در رونق اقتصادی صنعت دامپروری – استان قزوین-شهر الوند – مردادماه1397

گالری تصاویر

ویدئو