دامداری محمدی-یزد

  شناسنامه فارم

  دامداری محمدی
  مالک: آقای حسن محمدی
  تعداد دام: گله 36 رأس- دوشا 12 رأس
  استان: یزد

  داستان موفقیت

  من از گاوداران شهرستان مهریز هستم و  از کاهش چشمگیر طول دوره شیرخوارگی،  کاهش اسهال و رشد و شادابی بیشتر گوساله های شیرخوار و همچنین کاهش جفت ماندگی، کاهش هزینه تأمین مکمل های جانبی، شادابی گاو، کاهش هزینه دارو ودرمان، عدم کاهش مقدار شیر در تنش های دمایی و بهبود درصد چربی شیر از نتایجی است با مصرف بن زا پلکس7 درفارم ام رضایت کامل دارم.

  گالری تصاویر

  ویدئو