کشت و صنعت صدف طلایی-قزوین

  شناسنامه فارم

  دامداری مکریان
  مالک: آقای علی مکریان
  تعداد دام: گله 450 رأس- دوشا 165 رأس
  استان: قزوین

  گالری تصاویر

  ویدئو