پرورش بلدرچین سعادتمند-خراسان رضوی

شناسنامه مرغداری

مزرعه صنعتی پرورش بلدرچین سعادتمند
مالک: آقای دکتر سعادتمند
ظرفیت: 80 هزار قطعه در ماه
استان: خراسان رضوی

گالری تصاویر

ویدئو