کشت و صنعت صدف طلایی-قزوین

شناسنامه فارم

کشت و صنعت صدف طلایی
مالک: آقای مجید شربیانی
تعداد دام: 370 رأس- دوشا 120 رأس
استان: قزوین

داستان موفقیت

من مالک فارم حدوداً 400 رأسی گاو هلشتاین در استان قزوین هستم. از سال 1395 با مکمل بن زاپلکس7 آشنا شدم.کاهش اثرات ناشی ازاسترس های محیطی، بهبود باروری، افزایش نرخ گیرایی، بهبود اسکور بدنی، افزایش سطح سلامت گله، کاهش سقط و نیاز به داروها و آنتی بیوتیک ها از جمله نتایجی است که من از مصرف بن زا پلکس 7 به دست آوردم.

گالری تصاویر

ویدئو