کشت و صنعت لادن-اصفهان

  شناسنامه فارم

  کشت و صنعت لادن
  مالک: آقای رسول ترک
  تعداد دام: 120 رأس گاو شیری
  استان: اصفهان

  گالری تصاویر

  ویدئو