پرورش بوقلمون پرطلایی-مرکزی

شناسنامه مرغداری

پرورش بوقلمون پرطلایی
مالک: آقای ضیغمی
ظرفیت: 5000 قطعه
استان: مرکزی

گالری تصاویر

ویدئو