فارم ذاکری-رفسنجان

  شناسنامه فارم

  فارم پرورش اسب ذاکری
  مالک: آقای حمید ذاکری
  تعداد اسب: 3 رأس اسب- نژاد دره شور و کرد
  استان: کرمان

  گالری تصاویر

  ویدئو