کودهای کلاته پیشرفته کشاورزی خضراء

کودهای کلاته پیشرفته خضراء، نسل جدید کودها هستند که بر اساس فناوری کلات های پیشرفته (متعلق به شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق) تولید می شوند. مصرف این کودها در مزارع، باغات و گلخانه ها، موجب افزایش همزمان عملکرد ، کیفیت و سلامت تولیدات کشاورزی شده و مقاومت گیاهان را در مقابل انواع تنش های محیطی و آفات و بیماری ها افزایش می دهد.

کود کلات پیشرفته خضراء

دستور مصرف کودهای کلاته پیشرفته خضراء در انواع محصولات

محصولات کشاورزی شما چیست؟

زراعی

گلخانه ای

فضای سبز

دسته بندی محصولات

فواید مصرف کودهای کلاته پیشرفته خضراء

عدم ایجاد شوری خاک
عدم ایجاد آلودگی های زیست محیطی (نیترات ها، فلزات سنگین)​
افزایش عملکرد از 20 تا 200 درصد
افزایش مقاومت در برابر تنش های محیطی
افزایش مقاومت در برابر بیماری ها و آفات (کاهش نیاز به مصرف سموم، تولید محصولات سالم)
افزایش ماندگاری محصولات کشاورزی
غنی سازی محصولات کشاورزی در مزرعه (افزایش پروتئین محصول، افزایش متابولیت های ثانویه، غنی شدن محصول با عناصر میکرو و ماکرو)
بهبود کیفیت محصولات (بهبود شکل، سایز، درجه، عطر و طعم)

بسته به شرایط فیزیولوژیکی و احتیاجات گیاه، رقم، شرایط مزرعه (باغ یا گلخانه)، فصل، مقدار و روش مصرف، شرایط محیطی و … حداقل یکی از نتایج فوق حاصل و سوداوری این محصول محقق می گردد.

اثر متابولیسم اپتیمایزر کودهای کلاته پیشرفته خضرا

اثر متابولیسم اپتیمایزری کودهای کلاته پیشرفته خضراء

فناوری کلات های پیشرفته، یک تکنولوژی منحصر به فرد، برای دستیابی به افزایش همزمان” کمیت و کیفیت” بدون دستکاری ژنتیکی و صرفاً از طریق تغذیه است. در واقع یعنی کودهای کلاته پیشرفته خضراء دارای اثرات “متابولیسم اپتیمایزری” (متعادل کننده سوخت و ساز) هستند. به این معنا که با مصرف آن ها، از طریق مدیریت دستورات سلولی، واکنش های متابولیکی سلول گیاهی به سمت “تعادل” پیش می رود. دستاورد استفاده از این محصولات، افزایش چشمگیر عملکرد و سلامت تولیدات، غنی سازی محصولات، ارتقای بهره وری و افزایش بی نظیر نسبت فایده به هزینه است. این اثرگذاری جامع و همه جانبه، صرفاً ناشی از ویژگی متابولیسم اُپتیمایزری کودهای کلاته پیشرفته خضراء است.

0
محصولات
0
مشتریان
0
سالهای فعالیت