محلول پاشی کود کلات پیشرفته کلسیم خضراء

مژده تشکیل خوشه های سالم و یک دست پسته به گوش می رسد!

افزایش بهره وری و عملکرد در باغ پسته با کودهای خضراء

سرسبزی و شادابی درختان و خوشه بندی مناسب نتیجه مصرف کودهای کلاته خضراء آقای مختار پرنیان- باغدار پسته- روستای حسن آباد شازند

فواید مصرف کود کلسیم خضراء بر درختان پسته

افزایش مقاومت در برابر آفات چوبخواری مثل پروانه کرمانیا و سوسک سرشاخه خوار پسته

جلوگیری از عارضه لکه پوست استخوانی پسته

پایداری دیواره سلول و غشاهای سلولی همچنین توسعه سلول

جلوگیری از بدشکلی، سیاه شدن و ریزش میوه

غنی سازی مغز پسته از کلسیم و افزایش ارزش غذایی آن

افزایش مقاومت به سرما

با ما در ارتباط باشید