سوالات متداول

روش چالکود شکل خاصی از قرار دادن موضعی کودهای آلی و شیمیایی در خاک می باشد. چالکود زمستانه باعث آماده شدن کود در زیر خاک برای استفاده درخت در اول فصل رشد گیاه می باشد. به دلیل حضور آهک فعال در خاک‌های آهکی، زیادی بیکربنات در آب‌های آبیاری، کمی موادآلی، مصرف غیر صحیح (پخش سطحی) کود در سایه انداز درختان، کمی تحرک اکثر کودهای مصرفی بخصوص کودهای فسفاته و ریزمغذی‌ها و عدم رعایت مصرف بهینه کود و آب، درختان میوه در کشور عمدتاً دچار انواع کمبودها هستند. راندمان و کارآیی مصرف کود در روش چالکود، به مراتب بیشتر از روش پخش سطحی کود می‌باشد. از مزایای دیگر این روش می‌توان به قابلیت جذب بهتر کود توسط ریشه، تهویه بهتر و نیز نفوذ بهتر آب از طریق چاله‌های اطراف ریشه درخت اشاره کرد.

مزایای چالکود

 1. جلوگيری از خشكيدگی سرشاخه‌های درختان ميوه.
 2. توسعه ريشه درختان ميوه در خاك‌های آهكی.
 3. افزايش سطح برگ (Leaf Area)  در درختان ميوه.
 4. افزايش عملكرد و بهبود كيفيت ميوه‌ها.
 5. افزایش نفوذپذیری آب به داخل خاک توسط حفره‌های انباشته از مواد آلی.

محل حفر چاله جهت چالکود

بهترین محل برای حفر چاله یک سوم انتهایی سایه انداز درخت می‌باشد. در این ناحیه بیشترین تراکم ریشه‌های جوان و فعال وجود دارد. حفر چاله در این منطقه باعث می‌شود کمترین خسارت به ریشه‌های اصلی و قطور درخت وارد شود. ریشه‌ها مستقیم غذای مطلوب خود را تأمین می کنند ودر نتیجه رشد علف های هرز کاهش می یابد.

محل چاله‌ها بهتر است که در مسیر جریان آب باشد. تعداد چاله‌ها بسته به نوع درخت، وضعیت خاک، سن درخت و… متفاوت است ولی به طور کلی برای درختان با سن بیشتر از 10 سال تعداد 2 تا 4 چاله مناسب است. عمق چاله‌ها نیز بسته به نوع درخت می‌تواند متفاوت باشد، معمولاً عمق آنها را بین 30 تا 50 سانتی‌متر در نظر می‌گیرند.

توجه شود که چاله‌ها را با خاک خودش پر نمی‌کنند بلکه آنها را با مخلوط کود و یک ماده آلی مثل کود دامی پوسیده یا خاک برگ پر می‌کنند.

این روش به ویژه برای مناطق خشک و کم آب مناسب می‌باشد. در صورتی که از چاله‌ها به خوبی نگهداری شود، یک بار حفر آن برای چندین سال کافی خواهد بود.

 “کودهای کلاته خضراء در مصرف چالکود قابل استفاده هستند و به علت ساختار ویژه‌ای که دارند آبشویی کمتری دارند و با درصد بیشتری در دسترس ریشه گیاه قرار می‌گیرند.”

محلول پاشی روشی تکمیلی و به صرفه برای کاهش مصرف کود است و بیشتر در مواردی که گیاه نیاز فوری به عنصر خاصی داشته و نیز در اوایل بهار که جذب عناصر از خاک به دلیل فعالیت پایین ریشه ها کم است، به کار می‌رود. همچنین در مواردی که شرایط خاک برای جذب عناصر مناسب نیست (PH بیش از حد بالا یا پایین، رطوبت بیش از حد بالا یا پایین، کمبود تهویه و…) به کار می‌رود. این روش، نسبتاً آسان بوده و زود بازده می‌باشد.

این روش به ویژه در مورد خاک‌هایی که آهکی بوده و دارای PH بالا هستند و احتمال کمبود عناصری مثل آهن، روی، منگنز، مس و… در آنها بالا است، به کار می‌رود.

در طول مرحله زایشی درخت، رقابت بین میوه‌ها و ریشه‌ها بر سر جذب مواد غذایی بالا می‌رود و احتمال اینکه ریشه‌ها دچار کمبود مواد غذایی شده و از رشدشان کاسته شود، افزایش می‌یابد. در این مرحله می‌توان با محلول پاشی درخت از رقابت بین میوه‌ها و ریشه‌ها کاسته و از عواقب آن جلوگیری کرد.

عوامل مختلفی از جمله نور، دما، رطوبت نسبی، سن و سطح برگ‌ها، وضعیت تغذیه گیاه،PH  محلول مورد استفاده و سورفکتانت‌ها در میزان جذب محلول به کار رفته تأثیرگذار هستند.

شدت نور پایین، دمای کم و رطوبت نسبی بالا باعث افزایش جذب محلول بکار رفته می‌شوند و نیز هر چه سن برگ‌ها پایین‌تر بوده و سطح آنها بیشتر باشد، میزان جذب افزایش می‌یابد.

در رابطه با وضعیت تغذیه‌ای گیاه باید گفت که هرچه گیاه از لحاظ تغذیه‌ای ضعیف تر باشد، جذب عناصر بیشتر و سریعتر خواهد بود. عناصر مختلف درPH های متفاوت دارای حداکثر جذب هستند. مثلاً بیشترین جذب فسفر درPH  5 تا 6 و بیشترین جذب کلسیم در PH 7 است. کاربرد مویان‌ها(Surfactants)  باعث کاهش کشش سطحی آب شده و سطح تماس محلول و سطح برگ‌ها را افزایش داده و از این طریق به جذب بیشتر محلول کمک می‌کنند. این در حالی است که جذب کودهای کلاته خضراء از طریق روش محلولپاشی  نیازی به مویان ندارد.

نظر به اهمیت و ضرورت شیوه صحیح مصرف و زمان مناسب استفاده از  کودهای خضراء جهت دستیابی به بالاترین عملکرد، در هنگام استفاده به توصیه‌های زیر توجه گردد:

 • با توجه به قابلیت مصرف خاکی و محلول پاشی  کودهای کلاته خضراء، جایگزینی نحوه مصرف محدودیت ندارد ولی کاربرد یک مرحله خاکی و یک مرحله محلول پاشی در طول دوره رشد اثرات بهتری خواهد داشت.
 • کودهای کلسیم بهتر است با کودهای دیگر مخلوط نگردد و به صورت مجزا استفاده گردد.
 • در مرحله گل‌دهی کاربرد هرگونه کود روی گیاهان ممنوع است. کاربرد کود در مرحله گل‌دهی سبب ریزش گل می‌گردد.
 • به دلیل باز بودن روزنه‌های برگ در ساعات اولیه صبح (قبل از بالا آمدن خورشید) و بالا بودن میزان جذب عناصر در این زمان، بهترین زمان برای محلول پاشی صبح زود می‌باشد. درصورت عدم امکان محلول پاشی در این زمان ساعت پایانی روز (قبل از تاریکی کامل هوا) نیز زمان مناسبی می‌باشد.
 • از اختلاط  کودهای کلاته خضراء با سموم حاوی مس و گوگرد خودداری شود.
 • برای درختان جوان نسبت محلول پاشی ثابت است ولی برای چالکود یا کود آبیاری میزان مصرف کمتر خواهد بود.
 • نسبت 1 در هزار به صورت 1 گرم در یک لیتر آب می‌باشد.

بذرمال

بذر مال کردن یعنی آغشته نمودن بذر قبل از کاشت با ترکیب یا ترکیباتی که باعث افزایش قدرت جوانه زنی بذر، افزایش حجم ریشه، استقرار بهتر و مناسب گیاهچه شود.

روش های بذر مال:

 1. هم زمان با بوجاری کردن بذر در صورت اختلاط با سموم
 2. مخلوط کردن بذر و کود در یک میکسر: بستگی به میزان ظرفیت میکسر بذر در آن ریخته و مقدار لازم  کود را با مقدار کافی آب رقیق نموده و در حالی که میکسر در حال چرخش است به میکسر اضافه می‌کنیم و خوب هم می‌زنیم تا بذور بطور یکنواخت آغشته شوند.
 3. مقدار معینی از بذر را روی پلاستیک روی زمین پهن کرده و مقدار لازم کود را با مقدار کافی آب رقیق کرده و به وسیله سمپاش بر روی بذر اسپری کرده و همزمان با پارو و یا وسیله مشابه خوب هم می‌زنیم تا به صورت یکنواخت به کود آغشته شوند.

بذر مال نانو کود کلات میکروی کامل و کلات روی خضراء:

بذر مال نمودن بذور با نانو کود کلات میکروی کامل و کلات روی خضراء باعث افزایش قدرت جوانه زنی بذر، افزایش سرعت سنتز پروتئین، افزایش حجم ریشه و  پنجه زنی در غلات، تنظیم و افزایش قدرت فتوتروپیسم بذر، استقرار بهتر و مناسب گیاهچه، افزایش مقاومت به خشکی و افزایش مقاومت به آفات و بیماری ها می‌شود. لازم به ذکر است کود کلات میکرو کامل، بهتر از کود کلات روی شاخصه های جوانه زنی بذور را بهبود میبخشد.

روش اجرا:

  1. بر اساس مشاهده بصری و تجربه کشاورز، مزرعه را به واحدهای همگن مختلف تقسیم کنید.

 1. بستر سطحی محل نمونه برداری را بردارید.
 2. مته دستگاه حفاری (plough) را به عمق 15 سانتی متری خاک ببرید و نمونه را بیرون بکشید.
 3. حداقل از هر واحد تقسیم شده در ابتدا، تعداد 10 تا 15 نمونه خارج کرده و در سطل یا سینی جمع آوری کنید.
 4. اگر مته در دسترس نیست، به کمک بیل یک حفره “V” مانند تا عمق 15 سانتی متری خاک محل نمونه برداری ایجاد کنید و نمونه را بردارید.
 5. یک لایه ضخیم از خاکی که در دیواره حفره “V” شکل قرار دارد را از سطح حفره تا مقطع جدا کنید (برش دهید) و در یک مخزن تمیز قرار دهید.                                                                           
 6. نمونه ها را کاملاً مخلوط کرده و مواد خارجی مانند ریشه، سنگ، سنگریزه و شن را جدا کنید.
 7. حجم نمونه را با تقسیم بر چهار کردن یا با بخش بندی کردن به حدود نیم تا یک کیلوگرم کاهش دهید.
 8. ربع بندی با تقسیم نمونه کاملاً مخلوط شده به چهار قسمت مساوی انجام می شود. دو چهارم از آن دور انداخته می شوند و دو چهارم باقی مانده مجدداً مخلوط می شوند و تا زمانی که مقدار نمونه مورد نظر به دست آید این روند تکرار می شود.
 9. بخش بندی با پخش یکنواخت خاک بر روی یک سطح سخت تمیز و تقسیم آن به شبکه های کوچکتر با کشیدن خطوط در امتداد طول و عرض انجام می شود. از هر شبکه ایجاد شده توسط خط کشی مقداری خاک جمع آوری می شود. این فرآیند تا بدست آوردن مقدار مورد نظر از نمونه تکرار می شود.
 10. نمونه مورد نظر را در یک پارچه تمیز ویا کیسه پلی اتیلنی جمع آوری کنید.
 11. روی کیسه را با اطلاعاتی مانند نام کشاورز، محل مزرعه، شماره بررسی، محصول قبلی کشت شده، محصول فعلی، محصولی که در فصل آینده کشت می شود، تاریخ جمع آوری، نام نمونه بردار و غیره لیبیل بزنید.
 1. پس از مشخص شدن ناحیه مورد نظر، با دقت یک لایه از گودال را با بیل تمیز کنید و به ترتیب عمق هر لایه را یادداشت کنید.
 2. سطح را با چاقو یا لبه بیل سوراخ کنید تا ساختار، رنگ و فشردگی مشخص شود.
 3. ابتدا با قرار دادن یک ظرف در انتهای گودال ایجاد شده، از سطح خاک و از بالا شروع به هدایت خاک به سمت ظرف کرده و نمونه را جمع آوری کنید.
 4. نمونه را مخلوط کرده و به کیسه پلی اتیلن یا پارچه ای منتقل کرده و لیبل بزنید.

دستورالعمل برای عمق نمونه برداری

ردیف

برش

1

علف ها و علفزار ها

5

2

2

برنج، ارزن انگشتی، بادام زمینی، ارزن مرواریدی، ارزن کوچک و غیره (محصولات با ریشه کم عمق)

15

6

3

پنبه، نیشکر، موز، تاپیوکا، سبزیجات و غیره (محصولات ریشه دار)

22

9

4

محصولات چند ساله، مزارع و محصولات باغی

سه نمونه خاک در عمق 30، 60 و 90 سانتی متری

3 نمونه خاک در عمق 12، 24 و 36 اینچی

تمام کودهای رایج مورد استفاده، می‌توانند با توجه به المنت مورد نیاز با  کودهای کلاته خضراء جایگزین شوند، اما جایگزین کردن کودهای پایه به شکل پایاپای در مزارع و باغات غالباً مقرون به صرفه نمی‌باشد و بهتر است کودهای کلاته خضراء طبق دستور مصرف در مزارع و باغات به شکل سرک استفاده شوند. جایگزینی کامل کودهای کلاته خضراء در گلخانه‌ها کاملاً مقرون به صرفه و سودآور است. منظور از کودهای پایه، کودهای اصلی مورد نیاز گیاهند که شامل عناصر N و P و K هستند (اعم از کودهای شیمیایی، حیوانی، گیاهی. مثال معروف کودهای شیمیایی اوره، سولفات پتاسیم و سوپر فسفات تریپل میباشند).

بله، به علت افزایش راندمان آب و زود رس کردن محصول، می‌تواند باعث کاهش دفعات آبیاری گردد.

ما صادر کننده محصولات کشاورزی به اروپا هستیم با توجه به آنالیزهای متعددی که روی محصولات انجام می شود.

نانو کود های کلاته خضراء از نظر کشاورزی ارگانیک دارای ترکیبی سالم و عاری از هورمون می باشند و دارای تائیدیه عدم رادیواکتیویته هستند.

نانو کود های کلاته خضراء از نظر کشاورزی ارگانیک دارای ترکیبی سالم و عاری از هورمون می باشند و دارای تائیدیه عدم رادیواکتیویته هستند.

ترکیبات کربوهیدراتی موجود در  کودهای کلاته خضراء در بهتر شدن ساختار فیزیکی خاک مؤثر است و نه تنها در بافت خاک مشکلی ایجاد نمی‌کند، بلکه مصرف این کودها طی چندین فصل کشت متوالی موجب بهبود بافت خاک می‌گردد.

قطعاً در غنی‌سازی خاک تأثیر گذار است. از طرفی با افزایش جذب ماکرو المنتها از خاک میزان مازاد این عناصر را در خاک متعادل می‌کند.

روش اول: قبل از کشت به همراه سایر کودهای جامد و گرانوله در سطح مزرعه پخش گردد.

روش دوم: به شکل محلولپاشی بر روی اندام هوایی محصول دیم. توصیه اصلی روش دوم می‌باشد.

بله، امکان پذیر است. فقط احتیاطاً همراه سموم حاوی مس استفاده نگردد. به طور کلی از نظر فنی استفاده از سموم و کودها همراه با یکدیگر توصیه نمی‌گردد.

صبح زود یا قبل از غروب آفتاب.

بله، اما برای بهینه کردن مصرف کود بهتر است طبق دستور مصرف‌های ارائه شده عمل کنید.

از روش چالکود و یاهمراه با آب آبیاری می‌توان استفاده کرد.

میزان جذب و اثرات نانو کودها بسیار بیشتر از کودهای معمولی است. ساختار کلات در نانو کودهای کلاته پایدارتر از کلاتهای معمولی است و همین سبب ایجاد اثرات متفاوت می گردد. نانوکودهای کلاته همزمان از هر دو روش محلولپاشی و مصرف خاکی قابل استفاده هستند.

حامل یا carrier که مواد را در بر گرفته و موجب جذب بهتر آنها می‌شود.

شوری مشکل ذاتی مناطقی با بافت سنگین و بارش سالیانه کم است.  کودهای کلاته خضراء با آزاد سازی عناصر در این شرایط می‌تواند گیاه را از کلروز و انواع کمبودها نجات دهند و به علاوه گیاه را نسبت به تنش تشنگی مقاوم کند.

بله، ولی ترکیبات آن جزء مواد شیمیایی کودهای رایج شیمیایی که در عامه شناخته می‌شود نیست. یعنی شامل کودهای اوره، پتاس و فسفات که در زبان عامه شیمیایی نامیده می‌شوند نیست.

مشکلی برای دام ایجاد نمی‌گردد و با خوردن مقادیر زیاد آب املاح موجود در کود خورده شده دفع می‌گردد.

اگر رسیدن میوه حداقل یک ماه تا زمان برداشت فاصله دارد می‌توانید یک مرحله  کود سوپر را با غلظت  2/5 در هزار محلول پاشی کنید. البته نتیجه بهینه زمانی است که در فصل مناسب چالکود و سپس در زمان مناسب محلول پاشی انجام شود.

در خصوص بیماری‌های قارچی وقتی از خانواده زنگها و سفیدک ها باشد امکان تشدید با محلول پاشی وجود خواهد داشت. ولی استفاده از عناصر غذایی مانند آهن، روی و منگنز به طور طبیعی باعث افزایش ترکیبات فنولی در گیاه می‌گردد که در نهایت کمک به درمان و جلوگیری از بیمار شدن گیاه زراعی یا باغی می‌کند.در این شرایط محلولپاشی یک بار با  کود کلات مس به نسبت 1 در هزار توصیه می‌شود.

بله. کود کلات سیلیسیم خضراء مقاومت گیاه را در برابر انگلهایی از قبیل نماتد و پسیل افزایش می‌دهد.