دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای گیلاس و آلبالو

مرحلهزمان مصرفنوع کودمیزان مصرفطریقه مصرف
1

زمستان

(در زمان خواب درخت)

کود کلات میکرو کامل50 الی 100 گرم برای هر درخت چالکود
(مقدار مورد نیاز هر کود بر حسب سندرخت تعیین میگردد)
کود 20-20-20 NPK80 الی 150 گرم بر حسب سن درخت
2مرحله متورم شدن جوانه ها کود کلات میکرو کامل2 در 1000 محلول پاشی
کود فروت ست2 در 1000
3مرحله بعد از ریزش گل ها کود کلات کلسیم2 در 1000 محلول پاشی
کود کلات بور1 در 1000
4تشکیل و فرم گیری میوه کود سوپر2 در 1000 محلول پاشی
کود کلات سیلیسیم1 در 1000
5درشت شدن و رنگ گیری میوه
(مرحله نهایی)
کود سوپر2 در 1000 محلول پاشی
کود کلات منگنز1 در 1000
کود NPK 12-12-364-6 کیلو در هکتارکود آبیاری
6بلافاصله پس از برداشت میوه کود فروت ست2 در 1000 محلول پاشی
کود کلات میکرو کامل1 در 1000
7فروت ست آخر فصلکود فروت ست2 در 1000 محلول پاشی

نکات

  1.  به طور کلی در هنگام محلول پاشی اختلاط کود کلات کلسیم با سایر کودها (به استثنای کود کلات بور) توصیه نمی‌گردد.
  2. در هر مرحله، مواردی که با  مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت (باهم) استفاده شوند.