جایگزینی طبق فرمولاسیون بومی گلخانه

در صورتی که میخواهید دقیقاً طبق فرمولاسیون موجود گلخانه خودتان عمل کرده و کودهای کلاته خضراء را جایگزین کودهای شیمیایی نمایید به جداول زیر رجوع کنید:

کودهای شیمیاییکودهای کلاته خضراء
کلات آهنکود کلات آهن 9 درصد خضراء
کلات منگنز / سولفات منگنزکود کلات منگنز 12 درصد خضراء
کلات مس / سولفات مسکود کلات مس 8 درصد خضراء
کلات روی / سولفات رویکود کلات روی 12 درصد خضراء
مولیبدات سدیمکود کلات مولیبدن 5 درصد خضراء
اسید بوریک / بوراکسکود کلات بور 9 درصد خضراء
میکروکود کلات میکرو کامل
کود کامل (میکرو + ماکرو)کود کلات سوپر خضراء
اسید هیومیکاسید هیومیک
سولفات منیزیمکود کلات منیزیم 6 درصد خضراء
سولفات پتاسیمکود کلات پتاسیم 27 درصد خضراء
نیترات آمونیوم / اورهکود نیتروژن 17 درصد خضراء
کود فسفاتهکود فسفر 17 درصد خضراء
کود NPK 20-20-20کود NPK 20-20-20 خضراء

در جدول بالا مقادیر مساوی (وزن مساوی) از کود شیمیایی را با  کودهای خضراء جایگزین نمایید.

کودهای شیمیاییکودهای کلاته خضراء
یک کیلوگرم کود NPK پتاس بالا1 کیلوگرم کود NPK 12-12-36 خضراء
یک کیلوگرم کود NPK فسفر بالا350 گرم کود فسفر 17 درصد خضراء
650 گرم کود NPK 20-20-20 خضراء
یک کیلوگرم نیترات کلسیم400 سی‌سی کود نیتروژن 17 درصد خضراء
600 گرم کود کلات کلسیم 7 درصد خضراء
یک کیلوگرم نیترات پتاسیم250 سی‌سی کود نیتروژن 17 درصد خضراء
750 گرم کود پتاسیم 27 درصد خضراء
یک کیلوگرم نیترات منیزیم350 سی‌سی کود نیتروژن 17 درصد خضراء
650 گرم کود کلات منیزیم 6 درصد خضراء
یک کیلوگرم مونو فسفات پتاسیم500 گرم کود فسفر 17 درصد خضراء
500 گرم کود پتاسیم 27 درصد خضراء
یک کیلوگرم کود NPK نیتروژن بالا350 سی‌سی کود نیتروژن 17 درصد خضراء
650 گرم کود NPK 20-20-20 خضراء
یک کیلوگرم مونو آمونیوم فسفات350 سی‌سی کود نیتروژن 17 درصد خضراء
650 گرم کود فسفر 17 درصد خضراء
یک کیلوگرم سولفات آمونیوم250 سی‌سی کود نیتروژن

در جدول فوق مقادیر ذکر شده از کودهای شیمیایی را با  کودهای خضراء جایگزین نمایید.

نکات مهم

  1. جداول فوق، به این منظور تهیه شده تا نمای کلی از نحوه جایگزینی کودهای شیمیایی با کودهای کلاته خضراء را در اختیار شما قرار دهد. با توجه به جذب بالاتر کودهای کلاته پیشرفته خضراء، بالانس نهایی فرمولاسیون به خصوص در گلخانه های هیدروپونیک نیازمند نظارت دقیق کارشناس فنی است.
  2. این نکته مهم است که بسته به فرمولاسیون گلخانه و بستر کشت، امکان اینکه مقدار مصرف کودها (به خصوص کودهای عناصر ماکرو) را به نصف و یا یک سوم کاهش دهید وجود دارد و در برخی موارد این کار الزامی است. به عنوان مثال در برخی از گلخانه های هیدروپونیک، مقدار مصرف کود نیترات کلسیم در هر 1000 لیتر آب بیش از 1 کیلوگرم است که معادل آن 600 گرم کود کلات کلسیم و 400 سی سی کود نیتروژن خضراء است و با توجه به جذب بالای کلسیم خضراء، نیازی به مصرف این حجم از کود کلات کلسیم نیست و لازم است فرمولاسیون با نظارت متخصص بالانس شود.
  3. با مصرف کودهای کلاته پیشرفته عناصر ماکروی خضراء در گلخانه های با بستر کشت خاک به راحتی میتوانید مقدار مصرف این کودها را به تدریج به نصف کاهش دهید. به این معنا که به جای یک کیلوگرم کود شیمیایی 20-20-20 از نیم کیلوگرم کود NPK 20-202-20 خضراء استفاده نمایید.
  4. برای مشاوره در این خصوص با کارشناسان شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق تماس بگیرید.