افزایش رشد چند برابری نهال های درختان میوه (آذربایجان شرقی)

با استفاده از کودهای کلاته خضراء، رشد نهال ها در قسمت تیمار نسبت به قسمت شاهد 2 تا 3 برابر افزایش یافته است.

آقای ابوالفضل اکبری پور از کشاورزان تسوجی ، بدون استفاده از کودهای شیمیایی و تنها با استفاده از کود NPK، آهن و میکرو کامل خضراء به صورت استفاده توامان کود آبیاری و محلولپاشی در نهال های کاشته شده در مساحت 5/1 هکتار ، شاهد رشد  2 تا 3برابری در قسمت تیمار نسبت به شاهد بودند.

ایشان یکبار کود NPK خضراء را به میزان 2 کیلوگرم ، به همراه کود کلات آهن و میکرو کامل خضراء هرکدام به میزان 1 کیلوگرم با آب آبیاری استفاده نموده اند و دو مرحله محلول پاشی همین سه نوع کود را نیز انجام داده اند.  در شرایطی که خاک باغ شوری بالایی دارد رشد رویشی،  سطح شاخه و برگ نهال ها در قسمت تیمار نسبت به قسمت شاهد ، رشد بسیار بیشتری داشته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *