۳۰۰ درصد افزایش بهره وری در باغ آلبالو

کودهای کلاته خضراء توانستند این بار در باغات آذربایجان شرقی افزایش عملکرد چشمگیری برای کشاورزان به ارمغان آورند.
شهرستان تسوج که از جمله شهر های تولیدات باغی به خصوص درختان آجیلی به شمار میرود با کمک فناوری های نوین توانست به رکورد جدیدی در تولید این محصولات دست پیدا کند.

آقای محمد علی اکبر پور باغدار این شهرستان اعلام کرد با کمک توصیه مصرف کودهای کلاته خضراء توانست شاهد رشد 3 برابری باردهی و بهبود رشد رویشی درختان آلبالو باغ خود نسبت به سال گذشته باشد. ایشان اذعان داشتند که برای هر درخت چندین قیم نیاز است زیرا به دلیل بار بسیار زیاد امکان شکستن شاخه ها وجود دارد.

به گفته این کشاورز استفاده به موقع از کود کلاته روی، NPK و میکرو در فصل زمستان و آغاز جوانه زنی درختان، توانستند بیشترین میزان گلدهی را داشته باشند و با توجه به مقاومت گلها در مقابل سرمای منطقه تقریبا اکثر گل ها به میوه تبدیل شده اند . یکی از مشکلات شایع باغات کمبود آهن در مراحل اولیه تشکیل میوه است که اولین نشانه آن در برگ ها ظاهر میشود.

استفاده کود کلاته میکرو خضراء و کود ( 20-20-20 ) NPK خضراء به صورت  محلول پاشی همزمان توانست در طی 10 روز شرایط مساعد رشد را به این باغ برگرداند.استفاده از کود پتاسیم و کود کلاته میکرو خضراء توانست میوه های این باغ را در بهترین سایز و کیفیت بالا همراه با بازار پسندی برای کشاورز به ارمغان آورد . به امید آن روز که کلیه کشاورزان ایران زمین با استفاده از نسل جدید کودها بتوانند بیشترین بهره وری را از منابع تحت کنترل خود داشته باشند.