آیا واقعاً کودهای کلاته خضراء در افزایش سطح برگ موثرند؟

چنارهای یکساله به  چنارهایی با ارتفاع و قطر تنۀ سه ساله تبدیل شدند. استفاده از کودهای کلاته خضراء در نهال های غیرمثمر اثرات فوق العاده ای بر رشد کمی و کیفی آنها می گذارد.

کودهای کلاته خضراء برای چندمین بار شگفتی آفریدند. این بار در شهر اصفهان شاهد رشد نهال­های چنار با ارتفاع 3 متر و قطر 7-5 سانتی متر بودیم. آقای مرادیان علت این تغییرات چشمگیر در طول یکسال اخیر را استفاده از کود کلاته خضراء عنوان نمودند. ایشان که از سال 91 از این کودها استفاده می کنند تأثیرات آن را در پهن تر شدن سطح برگها، ارتفاع نهال و قطر تنه گزارش کردند. طبق گفته ایشان که از بازرسین محیط زیست هستند افزایش فرایند فتوسنتز، جذب co2، افزایش تولید اکسیژن و کاهش آلودگی هوا از دیگر مزایای استفاده از این کودهای کلاته بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *