گلخانه پرورش نشاء

جهت گلخانه های پرورش نشاء فرمولاسیون کلی در هر 1000 لیتر آب به شرح زیر است:

  • 400 گرم کود 20-20-20 NPK خضراء
  • 100 سی سی کود نیتروژن خضراء
  • 200 گرم کود کلات کلسیم خضراء
  • 100 گرم کود کلات منیزیم خضراء
  • 30 گرم کود کلات میکرو خضراء
  • 20 گرم کود کلات آهن خضراء
  • 5 گرم کود کلات مس خضراء

در صورتی که به دلایل فنی تمایل به افزایش میزان فسفر فرمولاسیون فوق دارید، بسته به شرایط نشاء می‌توانید در هر 1000 لیتر آب 100 تا 150 گرم کود فسفر خضراء به فرمولاسیون فوق اضافه کنید.

اگر به هر دلیلی امکان استفاده از فرمولاسیون کامل کودهای خضراء برای نشا را ندارید راهکارهای زیر به شما پیشنهاد می شود:
  • آبیاری با 60 گرم کود NPK 20-20-20 خضراء به همراه  5 گرم کود کلات آهن خضراء به ازای هر 100 لیتر آب.
  • محلولپاشی با کود NPK 20-20-20 (1/5  در هزار) به همراه کود کلات آهن یا کود کلات میکرو کامل ( 1 در هزار)