خوشه دهی قوی در گندمی که قرار بود چرای دام شود!

استفاده از کودهای کلاته خضراء در زراعت گندمی که به علت فقر شدید عناصر غذایی پنجه دهی انجام نشده بود و برگها زرد شده بودند، موجب سبز شدن مجدد برگها و تشکیل خوشه های قوی شد.

آقای عباس اکبریان کشاورز تسوجی، بدون استفاده از هیچ نوع کودی قبل از کاشت و یکبار استفاده از کود اوره پس از کاشت ، بوته هایی زرد ، با کمترین پنجه دهی ،خوشه ها ی کوتاه و ضعیف داشتند و به علت ضعیف بودن بوته ها قصد داشتند مزرعه را به چرای دام بدهند . اما در همین زمان با یک مرحله محلول پاشی توامان کود NPK خضراء (2 در هزار ) به همراه کود کلات میکرو کامل خضراء (1 در هزار ) زردی بوته ها برطرف شده و خوشه دهی ایجاد شده روی بوته ها بهبود چشمگیری پیدا نمود .طبق گفته های خود آقای اکبریان 3 روز پس از این محلول پاشی بهبود رنگ برگ ها و افزایش رشد بوته قابل مشاهده بوده است . رشد بوته ها نسبت به قبل، 3 برابر شده است و دانه بندی خوشه ها نسبت به سایر گندم های منطقه کامل تر انجام شده و پوکی به کمترین میزان رسیده و دانه ها نیز درشت تر شده است.

دستور مصرف کود کلات خضراء برای گندم و جو

گالری تصاویر
اطلاعات مجموعه
مشاوره رایگان
برای دریافت مشاوره رایگان اطلاعات خود را وارد کنید.
این پست را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :
اطلاعات مجموعه
مشاوره رایگان
برای دریافت مشاوره رایگان اطلاعات خود را وارد کنید.