نتایج پسته‌ کار کرمانی در استفاده از خضراء

آقای انصاری فر باغدار محترم کرمانی پس از استفاده از کودهای کلاته خضراء در محصول پسته، نتایج حاصل شده را برای ما ارسال نمودند.

آقای انصاری فر باغدار کرمانی پس از استفاده از کودهای کلاته خضراء روی محصول پسته، نتایج حاصل شده را برای ما ارسال نمودند. شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق ضمن قدردانی از این باغدار، گزارش ایشان را بدون دخل و تصرف در ذیل می آورد.

بنام خدا
کشاورز پسته عبدالحمیدانصاری فر در منطقه رباط کرمان هستم.
من تلاش کردم امسال با دیدی نو در نگرش مدیریت باغی پسته و با استفاده از علم و فن های روز در باغ تازه خریداری شده ام، تفاوتی قابل لمس نسبت به باغ های اطراف در باغ جدید ام بوجود بیارم. این تفاوت ماحصل رعایت تمامی موارد مورد نیاز باغ بود منجمله مدیریت آب، خاک، آفات و هرس و تغذیه. متاسفانه چندین سال طغیان آفت پسیل در پسته ایران فرصتی برای تمرکز بر دیگر فاکتورهای مهم بر افزایش عملکرد درختان پسته نگذاشته بود. خوشبختانه بعد از واردن شدن سم مونتو به بازار پسته توانستیم بر ابعاد دیگر باغ های پسته نظارت کنیم. در سال دوم احیای باغم، توانستم با استفاده از تمامی عناصر مورد نیاز درخت پسته تا حد قابل قبولی کسری تغذیه را جبران کنم. درختان پسته دو قسم تغذیه نیازمند هستند که قسم تغذیه از طریق زمین و از طریق برگ که تغذیه از طریق برگ نقش بسزایی در بالا بردن کیفیت و راندمان محصول پسته دارد. که در مورد نوع کود مصرفی برای محلول پاشی تحقیقات و تجارب زیادی را کسب کردم. در این چند سال اخیر با توجه به رشد روزافزون ارتباطات، تحقیقاتی درمورد نوع کود های مصرفی انجام دادیم که با توصیه دوستان با محصولات خضراء آشنا شدیم. در تمامی محلول پاشی هایمان از محصولات خضراء استفاده کردیم.

  • محلول پاشی بر روی جوانه با کود کلات روی خضراء
  • محلول پاشی جلوگیری ریزش فیزیولوژی با کود کلسیم در اوایل اردیبهشت
  • محلول پاشی تقویتی در زمان تشکیل کامل برگها در اواسط اردیبهشت با میکرو و ان پی کا خضراء
  • محلول پاشی برای بالا بردن راندمان و حذف سال آوری در تیرماه با میکرو و ان پی کا خضراء در اوسط تیرماه.

یکی از دلایل سال آوری در پسته ریزش و تضعیف برگهای پسته و جوانه های بعد از خوشه بوده که در هنگام اوج شکل گیری مغز، شکل این برگها به سمت زرد رنگی تغییر کرده حتی با داشتن تغذیه مناسب خاکی باز این قضیه رخ می دهد. که توانستیم با این محلول پاشی تا قسمتی این عارضه را مرتفع کنیم.

گالری تصاویر
اطلاعات مجموعه
مشاوره رایگان
برای دریافت مشاوره رایگان اطلاعات خود را وارد کنید.
این پست را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :
اطلاعات مجموعه
مشاوره رایگان
برای دریافت مشاوره رایگان اطلاعات خود را وارد کنید.