نتایج مصرف کودهای خضراء بر محصول پسته

آقای میثم فتحی ساکن سیرجان با مصرف به هنگام و طبق دستور العمل ارائه شده توسط شرکت، نتایج بسیار عالی در باغ خود مشاهده نموده اند که به اختصار موارد به همراه مقایسه با شاهد به شرح ذیل می باشد:

– رشد کامل دانه پسته و افزایش اونس وزنی

– تکمیل حداکثری خوشه و بیشترین دانه ممکن دریک خوشه

– زود تر رسیدن پسته در اواخر شهریور (در باغ های شاهد  محصول در اواخر مهرماه قابل برداشت شده بود)

– کمترین میزان رشد شاخه از جوانه رویشی انتهایی ( هرچه میزان رشد  شاخه انتهایی  کمتر باشد باعث میشود کربن و چوب کمتری تولید شده و ازت مورد نیاز جهت ترکیب با هیدروکربن ها برای تولید چوب در خوشه و جوانه های زایشی مصرف گردد).

– افزایش تعداد جوانه های رویشی جانبی و تولید شاخه های جانبی بیشتر(هر چه تعداد شاخه های جانبی در پسته بیشتر باشد محصول بیشتری قابل برداشت است)

– افزایش سطح برگ

– تولید جوانه های قوی زایشی برای سال بعد.

لازم به ذکر است با اینکه ایشان تأکید کرده اند باغداران پسته برای حصول نتایج مورد انتظار از مصرف کود باید چند سال یک کود را مورد استفاده قرار دهند تا نتایج واقعی آن را ببینند، ولی خودشان با مصرف کودهای کلاته خضراء در یک دوره کامل ( از اوخر زمستان92 تا اواخر اردیبهشت) به این نتایج خارق العاده دست یافته اند.

گالری تصاویر
اطلاعات مجموعه
مشاوره رایگان
برای دریافت مشاوره رایگان اطلاعات خود را وارد کنید.
این پست را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :
اطلاعات مجموعه
مشاوره رایگان
برای دریافت مشاوره رایگان اطلاعات خود را وارد کنید.