رکورد جدید کودهای کلاته، افزایش بیش از 37 درصد تولید یونجه در ملایر

آقای عبدالله رحیمی گفت : بدون استفاده از کودهای شیمیایی و با استفاده از کود  “ان.پی.کی” و آهن خضراء  موفق به برداشت 22 تن یونجه در هکتار در چهار بار برداشت  متوالی شده ام.

وی افزود :پیش از استفاده کودهای کلاته، فقط 16 تن یونجه در هر هکتار برداشت می شد.

این کشاورز خبره ادامه داد : در هر بار برداشت ، چهار کیلوگرم کود  “ان.پی.کی”  خضراء و یک کیلوگرم کود کلات آهن خضراء همراه با آب آبیاری استفاده شد.رحیمی خاطرنشان کرد: هزینه خرید کودها 526 هزار تومان و  فروش هر تن یونجه حدود  700هزار تومان و سود حاصل از 6 تن افزایش عملکرد، 4 میلیون و 200 هزار تومان برآورد گردید.

گالری تصاویر
اطلاعات مجموعه
مشاوره رایگان
برای دریافت مشاوره رایگان اطلاعات خود را وارد کنید.
این پست را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :
اطلاعات مجموعه
مشاوره رایگان
برای دریافت مشاوره رایگان اطلاعات خود را وارد کنید.