افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی محصول گندم آبی صرفاً با یک بار آبیاری

کشاورز سمنانی با یکبار استفاده از کودهای خضراء ، برداشت مزرعه خود را تا 50 درصد افزایش داد.

آقای شهادت از منطقه لامجرد سمنان با وجود کمبود آب و وزش باد زیاد تا 50 درصد افزایش محصول داشت. به گفته ایشان کودهای خضراء و مشاوره کارشناسان شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق در سودآوری بهینه او نقش داشته اند. این در حالی است که ایشان فقط یک بار و در مرحله ساقه دهی بصورت محلول پاشی از کود استفاده نموده و دستور مصرف ارائه شده را بصورت کامل انجام نداده اند.

کود خضراء برای گندم

نکته قابل توجه این است که، با وجود اینکه مزرعه گندم ایشان فقط یکبار آبیاری شده است، ولی کیفیت گندم از لحاظ دانه بندی و میزان رشد قابل ملاحظه بوده است. وی سود خود را از هر هکتار گندم 1.000.000 تومان اعلام و بر استفاده از نسل جدید کودها در سالهای زراعی آینده تأکید کرد.

گالری تصاویر
اطلاعات مجموعه
مشاوره رایگان
برای دریافت مشاوره رایگان اطلاعات خود را وارد کنید.
این پست را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :
اطلاعات مجموعه
مشاوره رایگان
برای دریافت مشاوره رایگان اطلاعات خود را وارد کنید.