حذف سال آوری در درختان پسته با نسل جدید کودها​

باغدار روستای ملک آباد سیرجان امسال شاهد رشد 150 درصدی در عملکرد پسته رقم فندقی و 180 درصدی رقم کله قوچی بود. در هر دو باغ سال آوری ازبین رفته و افزایش چشم گیر کمیت و کیفیت به چشم میخورد . مقاوت درختان در برابر آفات ، بهبود خوشه بندی و افزایش انس پسته از دیگر نتایج مورد توجه کشاورز بوده است .

آقای مهندس امیر مجتبی ستوده اظهار داشت باغ پسته رقم فندقی دارای درختان 24 ساله و رقم کله قوچی، که طی 5 سال گذشته از کودهای کلاته خضراء تغذیه شدند، هر سال نتایج شگفت انگیزی را نشان می دهند. از سالهای گذشته فقط کود کلات آهن استفاده میکردند و زمستان سال 90 با استفاده از کودهای کلاته آهن و پتاسیم  خضراء موفق به رشد 3 برابری محصول خود شدند. امسال با مصرف همزمان کودهای کلاته میکرو کامل و NPKقرمزی بسیار خوبی در پسته ها بوجود آمده و با توجه به آسیب بسیار زیاد پسیل به باغات مجاور، مقاومت بالای برگ در برابر آفت را شاهد هستند .در حالیکه تا این زمان سمپاشی بر علیه این آفت انجام نداده اند.

ایشان علاوه بر موارد مذکور به نداشتن سوختگی سرشاخه ها که از شایع ترین مشکلات این فصل میباشد اشاره کرد و بهبود دانه بندی ، افزایش جوانه های سال بعد، کاهش چشمگیر پوکی پسته و افزایش انس تا میزان 26 که در رقم فندقی بسیار مهم است را به عنوان امتیازات ویژه کودهای کلاته خضراء بیان کرد.

مهندس ستوده اضافه کرد با کمک گرفتن از این فناوری جدید در تغذیه درختان پسته شاهد افزایش حدود 200 درصدی عملکرد باغات و افزایش ارزش افزوده با حدود 4 برابر بوده است . وی میزان هزینه در هر هکتار را کمتر از 20.000.000 ريال بیان کرده و افزود مازاد درآمد حدود 80.000.000 ريال پیش بینی میشود.

برداشت ایشان در باغ رقم کله قوچی در سال آور قبل از استفاده از محصولات خضراء 20-22 تن و در سال ناآور 10 تن بوده که پس از استفاده از پکیج محصولات خضراء طبق دستور مصرفهای شرکت، عملکرد ایشان به 34-35 تن در هر سال رسیده و هر ساله همین میزان باردهی را بدست آورده است.

گالری تصاویر
اطلاعات مجموعه
مشاوره رایگان
برای دریافت مشاوره رایگان اطلاعات خود را وارد کنید.
این پست را با دوستانتان به اشتراک بگذارید :
اطلاعات مجموعه
مشاوره رایگان
برای دریافت مشاوره رایگان اطلاعات خود را وارد کنید.